Declaratie Persoane Juridice in vederea masurilor de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrica reglementata de Legea nr.259/2021.
Descarca declaratia in format PDF

                                                             

Declaratie

 

Subsemnatul ............... , in calitate de reprezentant legal/conventional avand imputernicirea nr ......................................,al ............................... (denumire client non-casnic), inregistrata sub nr..............., CUI .........., cu sediul in................................................, identificat prin cod POD (identificare loc consum) ..................., cunoscand prevederile art.326 Cod penal, privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere ca nu ne aflam sub incidenta Legii 85/2014(legea insolventei) si : 

Persoana juridica pe care o reprezint doreste sa beneficieze de masurile de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrica reglementata de Legea nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”, si se incadreaza in una din urmatoarele categorii: 

 1. A)
 • IMM(conform Legii nr. 346/2004) ;  
 • Cabinete medicale individuale ;  
 • alte profesii liberale: ...............................(se va mentiona);  
 • microintreprinderi ;  
 • persoane fizice autorizate;  
 • intreprinderi individuale ;  
 • intreprinderi familiale 

 1. B)
 • spitale publice si private(cf. Legii nr.95/2006);   
 • unitati de invatamant publice si private (cf. Legii nr.1/2011);   
 • crese ;   
 • organizatii neguvernamentale;   
 • unitatile de cult (cf. Legii nr. 489/2006);  
 • furnizori publici si privati de servicii sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale (cf. HG nr.867/2015)    

*se va bifa doar una dintre categoriile, de consumator non casnic, enumerate 

 

Solicit prin prezenta acordarea urmatoarei scheme de sprijin: 

 • Exceptarea de la plata tarifelor reglementate, certificate verzi, contributie cogenare, acciza – pentru categoria I de mai sus   
 • Plafonarea pretului final la energie electrica – pentru categoria a II a 

 

Our location

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Quisque quis quam ipsum